19 Lipca 2022
Przerwa techniczna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.07.2022 r. o godzinie 17:00 planowana jest przerwa techniczna. W związku z przeprowadzanymi pracami mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu CROEF, które utrzymywać się będą maksymalnie do 24 godzin. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

24 Czerwca 2022
Webinarium

Miło nam poinformować, że 29.06.2022 r. planowane jest webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej organizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach cyklu webinarium: Spotkanie z ekspertem KAPE.<br/>Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: <a target="_blank" href="https://kape.gov.pl/event/centralny-rejestr-oszczednosci-energii-finalnej-16/register">tutaj</a>. Zapraszamy do udziału!

30 Marca 2022
Przewa techniczna

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2022 r. o godz. 17:00 do godz. 17:10 nastąpi przerwa techniczna. Osoby, które będą zalogowane w tym czasie w systemie CROEF prosimy o przelogowanie się po jej zakończeniu.

28 Marca 2022
Udostępniono możliwość importu danych do CROEF

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2022 r. została udostępniona alternatywna ścieżka dodawania przedsięwzięć do CROEF – import danych z pliku csv. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności importu oraz odpowiedniego przygotowania importowanego pliku znajdują się w zakładce "Instrukcje".

05 stycznia 2022
Udostępniono funkcjonalność logowania z wykorzystaniem KWIE

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 5.01.2022 r. została udostępniona funkcjonalność logowania do systemu CROEF z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. W celu zalogowania w systemie należy dokonać identyfikacji poprzez dowolną z dostępnych w usłudze login.gov.pl metod. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) usługa rejestracji instytucji w Rejestrze dostępna jest dla zalogowanych użytkowników głównych danej instytucji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

31 grudnia 2021
Uruchomienie CROEF

Miło nam poinformować, iż w dniu 31 grudnia 2021 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej. Głównym celem Rejestru jest gromadzenie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej, które ułatwi bieżące szacowanie uzyskanych oszczędności energii finalnej, usprawniając monitorowanie oraz raportowanie realizacji założonego celu. Zgodnie z art. 35a ust. 1. ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) Rejestr jest prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do Rejestru oraz osoby upoważnione do reprezentowania tychże podmiotów zostały wskazane w ust. 3 pkt 1-11 oraz ust. 5 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.).

31 grudnia 2021
Logowanie z wykorzystaniem KWIE

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad integracją systemu CROEF z usługą login.gov.pl udostępnienie możliwości logowania się do systemu za pośrednictwem tej usługi, z wykorzystaniem dostępnych tam metod identyfikacji (Profilu Zaufanego, e-dowodu oraz usług bankowości elektronicznej) planowane jest z dniem 4 stycznia 2022 roku.