12 Stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego w systemie CROEF został zaktualizowany słownik wartości dostępnych dla pola „Program” w formularzu dodawania przedsięwzięcia oraz w szablonie do importu przedsięwzięć.<br/><br/>Aktualne wartości słownikowe są dostępne w zakładce Instrukcje (plik Załącznik 2 - Słowniki).<br/><br/>Prosimy o uwzględnienie zmian w nowododawanych przedsięwzięciach.

27 Marca 2023

Informujemy, że w dniu 27.03.2023 r. została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji danych o przedsięwzięciach w systemie CROEF. Wszystkie zaakceptowane przedsięwzięcia dodane do systemu CROEF zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem prawidłowości wprowadzonych danych przez administratora Ministerstwa Klimatu i Środowiska.<br/><br/>W przypadku pozytywnej weryfikacji - przedsięwzięcia zostaną zatwierdzone. Natomiast w sytuacji gdy w procesie weryfikacji wykryte zostaną błędy, przedsięwzięcia zostaną oznaczone odpowiednim kodem błędu, a oszczędność energii finalnej wynikająca z danego przedsięwzięcia zostanie wycofana z liczników realizacji celu oszczędności energii finalnej na 2030 rok. Z przedsięwzięciami oznaczonymi oraz nadanymi im kodami błędów będą mogli się Państwo zapoznać po zalogowaniu się do systemu CROEF w zakładce „Przedsięwzięcia oznaczone” w module „Przedsięwzięcia”.<br/>O wynikach przeprowadzanej weryfikacji danych o przedsięwzięciach będą Państwo informowani mailowo.

24 Marca 2023

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w dniu 27.03.2023 r. w godzinach 17:00-18:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu CROEF. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

25 Stycznia 2023

Miło nam poinformować, że 15.02.2023 r. planowane jest webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej organizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach cyklu webinarium: Spotkanie z ekspertem KAPE.<br/><br/>Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: <a href="https://kape.gov.pl/event/centralny-rejestr-oszczednosci-energii-finalnej-43/register">tutaj</a>. Zapraszamy do udziału!

25 Stycznia 2023

Informujemy, iż w systemie CROEF są prowadzone prace związane z wprowadzeniem procesu weryfikacji danych o przedsięwzięciach. Proces ten umożliwi administratorom MKiŚ analizę i ocenę danych i informacji z zaakceptowanych przedsięwzięć dodanych do CROEF oraz – w przypadku zidentyfikowania błędów – oznaczenie przedsięwzięć jako błędne i wycofanie ich z liczników realizacji celu oszczędności energii finalnej na 2030 rok.<br/><br/>W związku z dotychczas zrealizowanymi pracami, w interfejsie użytkownika w systemie CROEF zostały wprowadzone zmiany, jednakże na obecnym etapie nie są wymagane od Państwa żadne dodatkowe działania, a ścieżka dodawania danych o przedsięwzięciach do CROEF nie uległa zmianie.<br/><br/>O finalnym uruchomieniu opisanego procesu weryfikacji danych o przedsięwzięciach zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

25 Stycznia 2023

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego w systemie CROEF został zaktualizowany słownik wartości dostępnych dla pola „Program” w formularzu dodawania przedsięwzięcia oraz w szablonie do importu przedsięwzięć.<br/><br/>Aktualne wartości słownikowe są dostępne w zakładce Instrukcje (plik Załącznik 2 - Słowniki).<br/><br/>Prosimy o uwzględnienie zmian w nowododawanych przedsięwzięciach.

19 Lipca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.07.2022 r. o godzinie 17:00 planowana jest przerwa techniczna. W związku z przeprowadzanymi pracami mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu CROEF, które utrzymywać się będą maksymalnie do 24 godzin. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

24 Czerwca 2022

Miło nam poinformować, że 29.06.2022 r. planowane jest webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej organizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach cyklu webinarium: Spotkanie z ekspertem KAPE.<br/>Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: <a target="_blank" href="https://kape.gov.pl/event/centralny-rejestr-oszczednosci-energii-finalnej-16/register">tutaj</a>. Zapraszamy do udziału!

30 Marca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2022 r. o godz. 17:00 do godz. 17:10 nastąpi przerwa techniczna. Osoby, które będą zalogowane w tym czasie w systemie CROEF prosimy o przelogowanie się po jej zakończeniu.

28 Marca 2022

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2022 r. została udostępniona alternatywna ścieżka dodawania przedsięwzięć do CROEF – import danych z pliku csv. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności importu oraz odpowiedniego przygotowania importowanego pliku znajdują się w zakładce "Instrukcje".

05 stycznia 2022

Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 5.01.2022 r. została udostępniona funkcjonalność logowania do systemu CROEF z wykorzystaniem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej. W celu zalogowania w systemie należy dokonać identyfikacji poprzez dowolną z dostępnych w usłudze login.gov.pl metod. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) usługa rejestracji instytucji w Rejestrze dostępna jest dla zalogowanych użytkowników głównych danej instytucji. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.

31 grudnia 2021

Miło nam poinformować, iż w dniu 31 grudnia 2021 roku został uruchomiony Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej. Głównym celem Rejestru jest gromadzenie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach służących poprawie efektywności energetycznej, które ułatwi bieżące szacowanie uzyskanych oszczędności energii finalnej, usprawniając monitorowanie oraz raportowanie realizacji założonego celu. Zgodnie z art. 35a ust. 1. ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.) Rejestr jest prowadzony przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Podmioty uprawnione do wprowadzania danych do Rejestru oraz osoby upoważnione do reprezentowania tychże podmiotów zostały wskazane w ust. 3 pkt 1-11 oraz ust. 5 ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 468 ze zm.).

31 grudnia 2021

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami nad integracją systemu CROEF z usługą login.gov.pl udostępnienie możliwości logowania się do systemu za pośrednictwem tej usługi, z wykorzystaniem dostępnych tam metod identyfikacji (Profilu Zaufanego, e-dowodu oraz usług bankowości elektronicznej) planowane jest z dniem 4 stycznia 2022 roku.