USTAWY

ROZPORZĄDZENIA

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu niektórych informacji gromadzonych w centralnym rejestrze oszczędności energii finalnej oraz sposobu uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2362

OBWIESZCZENIA

 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
  https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/1190
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
  https://dziennikustaw.gov.pl/MP/rok/2022/pozycja/1244
 • Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego
  https://dziennikustaw.gov.pl/MP/rok/2023/pozycja/1302