W 2023 roku
zarejestrowano:


116 967

ton oleju ekwiwalentnego
nowych średniorocznych oszczędności energii finalnej

W latach 2021-2030 zarejestrowano:


193 198

ton oleju ekwiwalentnego
nowych średniorocznych oszczędności energii finalnej

Skumulowana wartość oszczędności energii finalnej
dla lat 2021-2030 wynosi:

1 620 929

ton oleju ekwiwalentnego

27 Marca 2023
Wprowadzenie weryfikacji przedsięwzięć Nowe

Informujemy, że w dniu 27.03.2023 r. została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji danych o przedsięwzięciach w systemie CROEF. Wszystkie zaakceptowane przedsięwzięcia dodane do systemu CROEF zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem prawidłowości wprowadzonych danych przez administratora Ministerstwa Klimatu i Środowiska.<br/><br/>W przypadku pozytywnej weryfikacji - przedsięwzięcia zostaną zatwierdzone. Natomiast w sytuacji gdy w procesie weryfikacji wykryte zostaną błędy, przedsięwzięcia zostaną oznaczone odpowiednim kodem błędu, a oszczędność energii finalnej wynikająca z danego przedsięwzięcia zostanie wycofana z liczników realizacji celu oszczędności energii finalnej na 2030 rok. Z przedsięwzięciami oznaczonymi oraz nadanymi im kodami błędów będą mogli się Państwo zapoznać po zalogowaniu się do systemu CROEF w zakładce „Przedsięwzięcia oznaczone” w module „Przedsięwzięcia”.<br/>O wynikach przeprowadzanej weryfikacji danych o przedsięwzięciach będą Państwo informowani mailowo.

24 Marca 2023
Przerwa techniczna

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w dniu 27.03.2023 r. w godzinach 17:00-18:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu CROEF. Za powstałe niedogodności przepraszamy.

25 Stycznia 2023
Webinarium

Miło nam poinformować, że 15.02.2023 r. planowane jest webinarium na temat funkcjonowania Centralnego Rejestru Oszczędności Energii Finalnej organizowane przez Krajową Agencję Poszanowania Energii w ramach cyklu webinarium: Spotkanie z ekspertem KAPE.<br/><br/>Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie wydarzenia: <a href="https://kape.gov.pl/event/centralny-rejestr-oszczednosci-energii-finalnej-43/register">tutaj</a>. Zapraszamy do udziału!