W 2024 roku
zarejestrowano:


144 788

ton oleju ekwiwalentnego
nowych średniorocznych oszczędności energii finalnej

W latach 2021-2030 zarejestrowano:


839 202

ton oleju ekwiwalentnego
nowych średniorocznych oszczędności energii finalnej

Skumulowana wartość oszczędności energii finalnej
dla lat 2021-2030 wynosi:

6 867 618

ton oleju ekwiwalentnego

12 Stycznia 2024

Informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wykazu programów i instrumentów finansowych dotyczących przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego w systemie CROEF został zaktualizowany słownik wartości dostępnych dla pola „Program” w formularzu dodawania przedsięwzięcia oraz w szablonie do importu przedsięwzięć.<br/><br/>Aktualne wartości słownikowe są dostępne w zakładce Instrukcje (plik Załącznik 2 - Słowniki).<br/><br/>Prosimy o uwzględnienie zmian w nowododawanych przedsięwzięciach.

27 Marca 2023

Informujemy, że w dniu 27.03.2023 r. została wprowadzona funkcjonalność weryfikacji danych o przedsięwzięciach w systemie CROEF. Wszystkie zaakceptowane przedsięwzięcia dodane do systemu CROEF zostaną poddane analizie i ocenie pod kątem prawidłowości wprowadzonych danych przez administratora Ministerstwa Klimatu i Środowiska.<br/><br/>W przypadku pozytywnej weryfikacji - przedsięwzięcia zostaną zatwierdzone. Natomiast w sytuacji gdy w procesie weryfikacji wykryte zostaną błędy, przedsięwzięcia zostaną oznaczone odpowiednim kodem błędu, a oszczędność energii finalnej wynikająca z danego przedsięwzięcia zostanie wycofana z liczników realizacji celu oszczędności energii finalnej na 2030 rok. Z przedsięwzięciami oznaczonymi oraz nadanymi im kodami błędów będą mogli się Państwo zapoznać po zalogowaniu się do systemu CROEF w zakładce „Przedsięwzięcia oznaczone” w module „Przedsięwzięcia”.<br/>O wynikach przeprowadzanej weryfikacji danych o przedsięwzięciach będą Państwo informowani mailowo.

24 Marca 2023

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanymi pracami technicznymi w dniu 27.03.2023 r. w godzinach 17:00-18:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu CROEF. Za powstałe niedogodności przepraszamy.